02 Eylül 2014
Salı
 
  Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
01-09-2014
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi.

 • Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba).

 • Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs).

 • Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 •  
   
  01
  Eylül
  Serbest Meslek Erbabı Öğrencilere Verdikleri Karşılıksız Bursları Gider Yazamaz...
  01
  Eylül
  Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV’si Gider Kaydedilebilir...
  01
  Eylül
  Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında İç Emsal Olduğu Durumlarda Piyasada Gerçekleşen Fiyatın Araştırılması Gerekmez...
  01
  Eylül
  Gümrüksüz Satış Mağazalarına Türkiye’den Yapılan Mal Teslimlerini İhracat Sayılır Ve KDV İhracat İstisnasından Faydalanır...
  01
  Eylül
  Kullanılmış Binek Otomobili Alımında Yüklenilen KDV’nin Bu Araçların Ticaretini Yapanlar Tarafından İndirimi Mümkün Olmalıdır...
  01
  Eylül
  Gider Olarak Kayıtlara İntikal Ettirilmiş Kira Bedeli Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Gerekir...
  01
  Eylül
  Gerçek Bir Mal Ve Hizmet Alışına Dayalı Faturaya Sahte Fatura Denemez...
  01
  Eylül
  Anonim Şirketlerin TTK’nın 379’uncu Maddesi Kapsamında Geri Aldıkları Kendi Hisse Senetlerinin Satışından Doğan Kazanç Vergiye Tabi Değildir...
  01
  Eylül
  Borçlanmalarda Örtülü Sermaye Ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Aynı Anda Ortaya Çıkabilir...
  01
  Eylül
  DİİB Kapsamındaki Teslimler Nedeniyle İade Edilecek Verginin Hesaplanmasında, İadeye Konu İşlemle İlgili Herhangi Bir Verginin Yüklenilmiş Olup Olmamasının Bir Önemi De Bulunmamaktadır....
   
   
  28
  Ağustos
  2015 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespitine İlişkin 64 Seri No.lu Emlak Vergisi ...
  07
  Ağustos
  439 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 333 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....
  07
  Ağustos
  438 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 347 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....
  07
  Ağustos
  437 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 426 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....
  31
  Temmuz
  Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ...