25 Temmuz 2014
Cuma
 
  Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
31-07-2014
 • 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi.

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi .

 • Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Ayl.

 • Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılı.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi .

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba).

 • Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs).

 •  
   
  24
  Temmuz
  ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde verilen teminatların çözümüne ilişkin ÖTV Genel Tebliği (Seri No:35) 24.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı....
  24
  Temmuz
  Şirket Ortağımız YMM Dr. Mustafa Bulut Bağımsız Denetçi Mührünü İzmir Yeminli Müşavirler Odası Başkanı Sn. Şadi Çetin’den teslim adlı....
  22
  Temmuz
  Diplomat Ailesi Olarak çalışma arkadaşımız SMMM Kaan Tuğay’ın oğlu Mert Kaan’ın sünnetinde bir aradaydık....
  22
  Temmuz
  Kamu Maliyesi Ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler Haftalık Rapor 21 Temmuz 2014...
  17
  Temmuz
  2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edilmiştir....
  15
  Temmuz
  Nisan 2014 Döneminde İşsizlik Oranı % 9 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde İse % 9,7 Seviyesindeydi....
  11
  Temmuz
  Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İşyeri Açma İzni Harcına İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu 45 Seri No.Lu Genel Tebliği 11/07/2014 Resmi Gazetede...
  11
  Temmuz
  Sanayi Ciro Endeksi 2014 Yılı Mayıs Ayında Bir Önceki Aya Göre %1,5 Azaldı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre İse %16,2 Arttı....
  10
  Temmuz
  Vergi Mevzuatında Gelişmeler Nisan-Haziran 2014...
  10
  Temmuz
  Mahkeme Kararına İstinaden Tapuda Yapılacak Tescil İşleminde Harç Ödenmesi Gerekir:...
   
   
  24
  Temmuz
  ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde verilen teminatların çözümüne ilişkin ÖTV Gene...
  11
  Temmuz
  Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İşyeri Açma İzni Harcına İlişkin Beled...
  30
  Haziran
  Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6545 Sayılı Kanun 28 Haziran 2014 Tarihli Resmi Gaz...
  30
  Haziran
  Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması zorunluluğu 1 Temmuz 2014'ten 1 Ocak 2015'e uzatıldı....
  19
  Haziran
  Toplu Konut Kanunu Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Uy...