Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
26-09-2016
 • Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi.

 • 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi.

 • Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılı.

 •  
   
  23
  Eylül
  Öğrencilere Verilen Burslar Belli Şartlarla Gider Yazılabilir....
  23
  Eylül
  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun...
  22
  Eylül
  Tüketici Güveni 2016 Yılının Eylül Ayında % 0,2 Azaldı. 74,29 Olarak Gerçekleşen Endeks, Ağustos Ayında 74,44 seviyesindeydi. ...
  22
  Eylül
  Yurt Dışında Yapılan İnşaat ve Onarım İşi İle İlgili Yurt Dışına Gönderilen İş Makinesine Amortisman Ayrılmaz....
  21
  Eylül
  Bütçe 2016 Ağustos Döneminde 4,9 Milyar TL Fazla Verdi....
  21
  Eylül
  2016 Ağustos Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 710,9 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
  21
  Eylül
  Arsa karşılığı inşaat yoluyla edinilen taşınmazların iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerekir....
  20
  Eylül
  Serbest meslek faaliyeti kapsamında zorunlu olarak yaptırılan tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe bedelinin gider olarak indirim konusu yapılır....
  19
  Eylül
  Yurt dışı şantiyesinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkifat yapılır....
  19
  Eylül
  Haziran 2016 Döneminde İşsizlik Oranı % 10,2 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde % 9,4 Seviyesindeydi. ...
   
   
  23
  Eylül
  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun...
  09
  Eylül
  6736 Sayılı Kanun Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayımlandı....
  08
  Eylül
  Bazı Akaryakıt Türleri Ve Madeni Yağlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Artırıldı....
  08
  Eylül
  Konutlarda % 18 Olan Kdv Oranı % 8'e Düşürüldü....
  05
  Ağustos
  Sermaye Avansları Nakdi Sermaye Artışlarına Yönelik Kurumlar Vergisi Teşvikinden Faydalanabilecek....