Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
26-10-2016
 • Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi.

 • Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi .

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Ya.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi.

 • Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığ.

 •  
   
  26
  Ekim
  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’da yer alan başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin 2016/6385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26 Ekim 2016 tar...
  25
  Ekim
  Defter ve belgelerin ibraz edilememesi her zaman gizleme suçu oluşturmayabilir....
  24
  Ekim
  İşçilere yapılan ayni yardımlar net ücret kabul edilip gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanması gerekir....
  24
  Ekim
  Beyanname Verme Süreleri Uzadı....
  24
  Ekim
  2016 Eylül Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 712,9 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir....
  24
  Ekim
  Bütçe 2016 Eylül Döneminde 12 Milyar TL Açık Verdi....
  21
  Ekim
  Tüketici Güveni 2016 Yılının Ekim Ayında % 0,3 Azaldı. 74,04 Olarak Gerçekleşen Endeks, Eylül Ayında 74,29 seviyesindeydi. ...
  21
  Ekim
  Serbest meslek faaliyetinde tahsilat yapılmasa da sadece kdv tutarını içeren serbest meslek makbuzu düzenlenmelidir....
  20
  Ekim
  Dava ve icra safhasındaki bir alacağa sonraki yıllarda karşılık ayrılamaz....
  19
  Ekim
  Örtülü kazanç aktarımında hazine zararı tüm ilişkili kişiler bakımından dikkate alınmalıdır....
   
   
  26
  Ekim
  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’da yer alan başvuru sürelerinin uzatılm...
  18
  Ekim
  Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesind...
  07
  Ekim
  Harç Uygulamasında Yenilikler...
  07
  Ekim
  Elektrik motoru da olan binek otomobillerde ÖTV indirimine gidildi....
  06
  Ekim
  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler....