Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
25-07-2017
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyannam.

 • Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılı.

 • 1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • 1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi.

 •  
   
  24
  Temmuz
  Teknokentlerde seri üretim neticesinde üretilen ürünlerin satımından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna gayri maddi hakka isabet eden kısmının tespiti sırasında gayri maddi ...
  24
  Temmuz
  Teknokentlerde seri üretim neticesinde üretilen ürünlerin satımından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna gayri maddi hakka isabet eden kısmının tespiti sırasında gayri maddi ...
  21
  Temmuz
  Sözleşmelerdeki belli para niteliği taşımayan sigorta yaptırma, teminat gösterme taahhütleri ve parametre niteliğindeki rakamlar üzerinden de damga vergisi alınması hatalıdır....
  24
  Temmuz
  Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 2017 Yılının 1.Çeyrek İtibariyle 412,4 Milyar $ dır. Bir Önceki Dönemde 404,9 Milyar $ dı....
  24
  Temmuz
  2017 Haziran Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 811,8 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
  24
  Temmuz
  Bütçe 2017 Haziran Döneminde 25,2 Milyar TL Açık Verdi....
  12
  Haziran
  Türkiye Ekonomisi 2017 Birinci Çeyrekte % 5 Büyüdü. ...
  31
  Mart
  Türkiye Ekonomisi 2016 Dördüncü Çeyrekte % 2,9 Büyüdü....
  20
  Temmuz
  Tüketici Güveni 2017 Yılının Temmuz Ayında % 1,9 Arttı. 71,3 Olarak Gerçekleşen Endeks, Haziran Ayında 70 seviyesindeydi. ...
  17
  Temmuz
  Gider ve amortismanları indirim imkanı olmayan taşıtlar için yenileme fonu ayrılamamalıdır....
   
   
  03
  Temmuz
  Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sanayi Sitelerine Ye...
  03
  Temmuz
  Vergi Borçluları İlan Edilecek....
  30
  Haziran
  Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik...
  30
  Haziran
  Temmuz Ayında Sigaraya Otomatik ÖTV Zammı Yok...
  29
  Haziran
  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24/6/2017 tarihi...