Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
25-09-2017
 • Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılı.

 • 1-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 •  
   
  25
  Eylül
  2017 Ağustos Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 820,5 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
  25
  Eylül
  Bütçe 2017 Ağustos Döneminde 25,2 Milyar TL Açık Verdi. ...
  25
  Eylül
  Örtülü sermaye uygulamasında borç veren tam mükellef kurumda yapılacak düzeltme örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartına bağ...
  25
  Eylül
  Örtülü sermaye uygulamasında borç veren tam mükellef kurumda yapılacak düzeltme örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartına bağ...
  22
  Eylül
  İnceleme yapılmaksızın doğrudan alınan faturaların sahteliğinden bahisle tarhiyat yapılmasının hukuka aykırıdır....
  21
  Eylül
  Tüketici Güveni 2017 Yılının Eylül Ayında % 3,4 Azaldı. 68,7 Olarak Gerçekleşen Endeks, Ağustos Ayında 71,1 seviyesindeydi. ...
  18
  Eylül
  İlişkili şirkete para kullandırmak suretiyle sağlanan finansman temini katma değer vergisinin konusuna girer....
  18
  Eylül
  2013-2017 DÖNEMİNDE MALİYE POLİTİKASI...
  15
  Eylül
  Taşınmaz mülkiyetinin devrini konu edinen sözleşmeler, ancak resmi şekilde yapılmak koşuluyla hukuki değere sahip bulunmaktadır....
  15
  Eylül
  Haziran 2017 Döneminde İşsizlik Oranı % 10,2 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde Aynı Seviyedeydi....
   
   
  12
  Eylül
  Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 İnci Maddesinin Uygulamasına Yönelik Açıklamaların Yer Ald...
  18
  Ağustos
  2018 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespitine İlişkin 71 Seri No.lu Emlak Vergisi...
  28
  Temmuz
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazında (L.P.G.) KDV Oranı % 18’den % 8’e İndirildi. Bütan ve Propanda ise ÖTV Artır...
  28
  Temmuz
  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak S...
  27
  Temmuz
  Hurda Araç Tesliminde Vergi ve Ceza Avantajı...