Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
24-04-2017
 • Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Ver.

 • Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 • Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı.

 • Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı.

 • Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı.

 •  
   
  21
  Nisan
  Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 2016 Yılının 4.Çeyrek İtibariyle 404,2 Milyar $ dır. Bir Önceki Dönemde 413,8 Milyar $ dı....
  21
  Nisan
  2017 Mart Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 793,3 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
  21
  Nisan
  Sermaye azaltımında sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları, istisna kaynaklı kazançlar gibi unsurların azaltılmasında kurumlar vergisi ve stopaj söz konusu olacaktır....
  20
  Nisan
  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. ...
  20
  Nisan
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı....
  17
  Nisan
  Ocak 2017 Döneminde İşsizlik Oranı % 13 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde % 12,7 Seviyesindeydi. ...
  17
  Nisan
  Birleşilen kurum birleşmeden önce, infisah olmuş şirketin devreden katma değer vergisi varsa bunları gelir veya kurumlar vergisi açısından gider ya da maliyet olarak dikkate alabilir....
  14
  Nisan
  Bireysel Katılım Yatırımcılarının (melek yatırımcıların) yatırımlarının gelir vergisi matrahından indiri imkanı vardır...
  10
  Nisan
  Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki Diğer İndirimler ve İstisnalar” satırı ticari bilanço karını etkilemeyen ya da yer alsa da dönem kayması nedeniyle ilgili oluğu dönem karını etkilemem...
  14
  Nisan
  Sanayi Ciro Endeksi 2017 Yılının Şubat Ayında Bir Önceki Aya Göre % 1,8 Arttı. Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % 22,3 Arttı....
   
   
  20
  Nisan
  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi U...
  20
  Nisan
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıld...
  03
  Nisan
  Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik...
  30
  Mart
  Vergi Kimlik Numarası İle SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilme Süresi Uzatıldı....
  22
  Mart
  Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı....