Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
31-03-2015
 • 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi..

 • 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi..

 • Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba).

 • Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs).

 • Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi..

 •  
   
  31
  Mart
  Yap İşlet Devret Modelinde, Süre Sonunda Tesisin İşletici Tarafından İlgili Kuruma Tesliminde Emsal Bedel Üzerinden KDV Aranılmaz....
  31
  Mart
  Mart Ayı Vergi Raporu 2015...
  31
  Mart
  Türkiye Ekonomisi 2014 Dördüncü Çeyrekte % 2,9 Büyüdü. ...
  31
  Mart
  İhracat 2015 Yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 Yılının Aynı Ayına Göre % -3,4 Azalarak 24,5 Milyon $, İthalat % -10,6 Azalarak 33,5 Milyon $ Olarak Gerçekleşti....
  30
  Mart
  Tapuya Kayıtlı Sürekli Ayni Hak (Üst Hakkı) Tesis Edilen Başkasına Ait Taşınmazlar Üzerine Yapılan Tesisler İçin Vergisel Yönden Mülkiyeti İşletmeye Ait Taşınmaz Hakkında Ne Yapıl...
  30
  Mart
  2015 Şubat Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 632,5 Milyar TL Olmuştur....
  30
  Mart
  Ekonomik Güven Endeksi 2015 Mart Ayında Bir önceki Aya Göre % 15,4 Azalarak 74,85 Değerine Düştü. ...
  23
  Mart
  Beyanname ve Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı....
  23
  Mart
  Tüketici Güveni Mart Ayında % 5,4 Azaldı. 64,39 Olarak Gerçekleşen Endeks, Şubat Ayında 68,06 seviyesindeydi. ...
  17
  Mart
  Bütçe 2015 Ocak-Şubat Döneminde 1,4 Milyar TL Fazla Verdi. ...
   
   
  21
  Şubat
  Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının 6552 Sayılı (Torba) Yasa Kapsamında Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Tecil Edilebilm...
  31
  Ocak
  Zirai İşlerinde Kamyon Kullanan Çiftçilerin Vergilendirilme Usulüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288...
  31
  Ocak
  Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas alınacak kurlara ilişkin Ver...
  31
  Ocak
  Pirinç ve Rüzgar Enerjisi Santrallarında Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin 2015/7205 Sayılı BKK 31.01.2015 Tarihli R...
  17
  Ocak
  444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.01.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı....