Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
02-02-2015
 • 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi..

 • Yıllık Harçların Ödemesi..

 • Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi..

 • 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik..

 • Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)..

 • Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)..

 • 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 1. taksit ödemesi..

 •  
   
  31
  Ocak
  Zirai İşlerinde Kamyon Kullanan Çiftçilerin Vergilendirilme Usulüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288) 31 Ocak 2015 Tarihli Resmî Gazetede yayımlandı....
  31
  Ocak
  Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas alınacak kurlara ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445) 31 Ocak 2015 Tarihli Resmî ...
  31
  Ocak
  Pirinç ve Rüzgar Enerjisi Santrallarında Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin 2015/7205 Sayılı BKK 31.01.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı....
  26
  Ocak
  Haftalık Vergi Raporu 26 Ocak 2015...
  26
  Ocak
  Vergi İnceleme Sonuçlandırılarak Cezalı Tarhiyatlar Yapılıp Tebliğ Edildikten Sonra 6183 Sayılı Kanunun 9. Maddesi Uyarınca Teminat İstenilemez....
  26
  Ocak
  Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Talep Formu Ve Taahhütnamesi Başlıklı Kâğıt Damga Vergisine Tabi Değildir....
  26
  Ocak
  Ölü Navlun Demuraj Ve Vinç Bedelinin 3065 Sayılı Yasa’nın 21'inci Maddesi Kapsamında Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Edilmesi Gerekir....
  26
  Ocak
  Sol Ayağında Rahatsızlığı Olan Kişinin Düz Vitesli, Debriyajı Olan Bir Aracı Kullanması Mümkün Olmadığından, Sahibi Olduğu Otomatik Vitesli Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisinden Müs...
  26
  Ocak
  Sahte Faturalar Nedeniyle İşleriyle İlgili Maliyetin Tespit Edilemediği Hallerde Sektöre İlişkin Karlılık Oranı Esas Alınarak Matrah Hesaplandığında Ulaşılan Tutar İşletmenin Vergiye...
  26
  Ocak
  Sahte Fatura Kullanımı Nedeniyle Hasılata Karlılık Oranı Uygulanarak Yapılan Tarhiyatta, Faturaların Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayanıp Dayanmadığının Açıklığa Kavuşturularak Kara...
   
   
  31
  Ocak
  Zirai İşlerinde Kamyon Kullanan Çiftçilerin Vergilendirilme Usulüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288...
  31
  Ocak
  Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2014 yılı için yapılacak değerlemelerine esas alınacak kurlara ilişkin Ver...
  17
  Ocak
  444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.01.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı....
  02
  Ocak
  Bazı Alkollü İçecekler İle Sigaralara Uygulanan Ötv Oranları Arttırıldı....
  02
  Ocak
  Vergi Mevzuatına İlişkin 2015 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler Ve Tutarlar Belli Oldu...