Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
25-05-2015
 • Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı..

 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı..

 • Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığ.

 • 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi..

 • Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı..

 •  
   
  22
  Mayıs
  Bütçe 2015 Ocak-Nisan Döneminde 4,1 Milyar TL Açık Verdi....
  22
  Mayıs
  2015 Nisan Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 647,7 Milyar TL Olmuştur. ...
  22
  Mayıs
  Yatırım Döneminde Kısmen İşletmeye Geçilmesi Durumunda Da Diğer Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Tutulur....
  21
  Mayıs
  Tüketici Güveni Mayıs Ayında % 1,6 Azaldı. 64,29 Olarak Gerçekleşen Endeks, Nisan Ayında 65,35 seviyesindeydi. ...
  20
  Mayıs
  Diplomat Ailesi Olarak 19 Mayıs Tatilimizi Antalya'da Geçirdik....
  15
  Mayıs
  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı....
  15
  Mayıs
  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satın Alınan Makine Ve Teçhizat Genel Müdürlüğün İznini Almak Ve Yatırımın Bütünlüğünü Bozmamak Şartıyla Satılabilir....
  15
  Mayıs
  Şubat 2015 Döneminde İşsizlik Oranı % 11,2 Seviyesinde Gerçekleşti. Bir Önceki Dönemde İse % 11,3 Seviyesindeydi. ...
  14
  Mayıs
  2015/I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı....
  14
  Mayıs
  Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Da İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilir....
   
   
  15
  Mayıs
  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı....
  14
  Mayıs
  2015/I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi...
  30
  Nisan
  e-defterde süre 29 Mayıs Cuma gününe uzadı...
  24
  Nisan
  Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı. ...
  22
  Nisan
  Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile ''Elektroni...