Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
--
 
 
14
Kasım
2017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 14,47 Olarak Belirlendi...
10
Kasım
Özel okulda çalışanlar için SGK ya verilen sigorta prim bildirgeleri damga vergisine tabidir....
06
Kasım
Dava dilekçesinin içeriğinden tüzel kişilik adına açıldığı anlaşılabiliyorsa kabulü gerekir....
03
Kasım
OSB’lerin kullandığı krediler BSMV’ye tabi değildir....
27
Ekim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun....
27
Ekim
Kredi kartıyla komisyon karşılığı nakit kullandırımı ikrazatçılıktır....
23
Ekim
Tüketici Güveni 2017 Yılının Ekim Ayında % 2 Azaldı. 67,3 Olarak Gerçekleşen Endeks, Eylül Ayında 68,7 seviyesindeydi. ...
23
Ekim
Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler Ekim 2017...
23
Ekim
2017 Eylül Ayında Merkezi Yönetim Toplam Brüt Borç Stoku 842,5 Milyar TL Olarak Gerçekleşmiştir. ...
23
Ekim
Bütçe 2017 Eylül Döneminde 31,6 Milyar TL Açık Verdi. ...
 
 
04
Ekim
Yeni Torba Kanun Vergi Mevzuatımızda Ne Değişiklik ve Yenilikler Getiriyor?...
02
Ekim
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 30 Eylül 2017 gün ve ...
28
Eylül
Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri İle Kira Sertifikalarından Vergi Kesintisi Yapılmayacak....
27
Eylül
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oran...
12
Eylül
Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 İnci Maddesinin Uygulamasına Yönelik Açıklamaların Yer Ald...