20 Ekim 2014
Pazartesi
 
  Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
20-10-2014
 • Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi .

 • Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Ve.

 • Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 • Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

 •  
   
  20
  Ekim
  Taşınmaz Alımında Şifahi Taahhütlere İstinaden Yapılan İlave Ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanunu, VUK, Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Ve Tapu Harcı Yönünden Değerlendirilmesi...
  17
  Ekim
  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17. Maddesine Eklenen 9. Fıkrası Yürürlük Tarihinden Evvel Gerçekleşen Vergilere Uygulanamaz....
  17
  Ekim
  Kurumlar Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 9. Fıkrası Tüm Vergi Türleri Hakkında Geçerlidir....
  17
  Ekim
  Vergi İncelemesi Tamamlanarak, Cezalı Tarhiyatın Tebliğinden Sonra, Mükelleften 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 9. Maddesi Uyarınca Teminat İstenmesine Hu...
  17
  Ekim
  Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Talep Formu Ve Taahhütnamesi Başlıklı Kâğıdın Belli Bir Taahhüt İçermediğinden, Damga Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesi Kapsamına Girmediğinden D...
  17
  Ekim
  Müteselsil Sorumlulardan Biri Adına Ek Tahakkuk Yapılarak Tebliğ Edilmesi Durumunda, Diğer Müteselsil Sorumlu Adına Ek Tahakkuk Yapılarak Tebliğ Edilmesi Yerine, İlk Tahakkukun Sonucunun Bek...
  17
  Ekim
  Yurt Dışında Mukim Grup Şirketlere Danışmanlık Ücreti, Yönetim Katılım Bedeli Ve Müşteri Koordinasyonu Ücreti Adı Altında Yapılan Ödemelerin Gayri Maddi Hak Bedeli Olarak Değerlendi...
  17
  Ekim
  Davacının Şirket Borçlarına Karşılık Teminat Gösterdiği Motorlu Taşıt Ve Taşınmazlarına Haciz Uygulanabilmesi İçin Borcun Yasada Öngörülen Sürede Ödenmesi, Ödenmemesi Halinde Te...
  17
  Ekim
  Yurt Dışında Mukim Firmalardan "Management Fee" "Manufacturing Design" Ve "Teknik Destek" Adı Altında Aldığı Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler İçin Salınan Kurum (Stopaj) Vergi...
  17
  Ekim
  Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında, İthal Edilen Benzin Ve Motorinin İhraç Edilmek Üzere Üretilen Taşıtlarda İlk Dolum Yakıtı Olarak Kullanılmasının, Özel Tüketim Vergisine Tabi...
   
   
  18
  Eylül
  Gelir İdaresi Başkanlığı 1 seri numaralı 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmas...
  15
  Eylül
  TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE...
  28
  Ağustos
  2015 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespitine İlişkin 64 Seri No.lu Emlak Vergisi ...
  07
  Ağustos
  439 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 333 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....
  07
  Ağustos
  438 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 347 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....