26 Ekim 2014
Pazar
 
  Ana Sayfa | Biz | Hizmetlerimiz | Üyelik | İnsan Kaynakları | İletişim
27-10-2014
 • Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Ya.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi.

 • Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi.

 • Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığ.

 • 1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi.

 •  
   
  24
  Ekim
  "Vergi Dairesine Borcu Olan Mükellefler" İle İlgili Olarak Şirket Ortağımız Dr. Mustafa Bulut’un Ege Telgraf gazetesinde yayınlanan demecine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ...
  20
  Ekim
  2013 yılı Ocak-Eylül Döneminde 4,5 Milyar TL Açık Veren Bütçe, 2014 Yılı Ocak-Eylül Döneminde 11,9 Milyar TL Açık Vermiştir....
  21
  Ekim
  İmalatçılar Tarafından Aerosol Üretiminde Kullanıldığı Tespit Olunan Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Tesliminde Ödenen ÖTV İade Alınabilecek....
  21
  Ekim
  HAFTALIK VERGİ RAPORU 20 EKİM 2014...
  20
  Ekim
  2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %8,59 Olarak Belirlendi. ...
  20
  Ekim
  Taşınmaz Alımında Şifahi Taahhütlere İstinaden Yapılan İlave Ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanunu, VUK, Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Ve Tapu Harcı Yönünden Değerlendirilmesi...
  17
  Ekim
  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17. Maddesine Eklenen 9. Fıkrası Yürürlük Tarihinden Evvel Gerçekleşen Vergilere Uygulanamaz....
  17
  Ekim
  Kurumlar Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 9. Fıkrası Tüm Vergi Türleri Hakkında Geçerlidir....
  17
  Ekim
  Vergi İncelemesi Tamamlanarak, Cezalı Tarhiyatın Tebliğinden Sonra, Mükelleften 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 9. Maddesi Uyarınca Teminat İstenmesine Hu...
  17
  Ekim
  Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Talep Formu Ve Taahhütnamesi Başlıklı Kağıdın Belli Bir Taahhüt İçermediğinden, Damga Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesi Kapsamına Girmediğinden Da...
   
   
  18
  Eylül
  Gelir İdaresi Başkanlığı 1 seri numaralı 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmas...
  15
  Eylül
  TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE...
  28
  Ağustos
  2015 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespitine İlişkin 64 Seri No.lu Emlak Vergisi ...
  07
  Ağustos
  439 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 333 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....
  07
  Ağustos
  438 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 347 Sıra Numaralı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır....